Mária Ondrušová

PROFY FYZIO

Vždy mi robilo radosť pomáhať ľuďom, nachádzať riešenia pre ich prípadné pohybové ťažkosti a práve povolanie fyzioterapeuta mi to umožnilo robiť na dennej báze. Ako fyzioterapeut totiž môžem premýšľať nad konkrétnymi odbornými možnosťami ako klientom zefektívniť a skvalitniť ich každodenný život. Zaujíma ma najmä oblasť vývojovej kineziológie a jej využitie u športovcov či u rekreačne športujúcich ľudí, pri ktorých sa zameriavam na diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Cezo mňa sa dostaneš k odborným článkom a videám o ľudskom tele, o funkcií svalov, kĺbov a taktiež o zdravých a nezdravých pohybových stereotypoch, ktoré robia náš život (ne)kvalitnejším.

Vzdelanie
  • Ukončené Mgr. štúdium na SZU v Bratislave - odbor fyzioterapia
  • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Kolářa, časť A, B, C
  • SM Systém 1,2
  • Terapeutické využitie kineziotapeu
  • Globálna recipročná inhibícia triggerpointov
  • Mobilizačné techniky A, B
Prax
  • 2013 – fyzioterapeut