Peter Paták

CVIČISKO

K športu a pohybu som mal veľmi blízko už od detstva. Vďaka rodičom som prestriedal snáď všetko, cez judo, plávanie, až po tance, no u ničoho som nevydržal dlhšie ako rok. Až som sa prvý krát dostal k bojovým športom, ktoré si ma absolútne získali. Popri mojom trénovaní kick-boxu, thajského boxu a následne boxu, som začal študovať na FTVŠ UK. Vždy má to ale ťahalo viac k praxi a tak som sa rozhodol po dosiahnutí bakalárskeho titulu štúdium na VŠ ukončiť. Čerpaniu nových vedomosti sa však prostredníctvom certifikátov a odbornej literatúry venujem neustále. Som totiž zástanca názoru, že čím dlhšie človek študuje, tým viac si uvedomuje, že menej vie a sebavzdelávanie by mal byť jeden nikdy nekončiaci proces. Cezo mňa sa dostaneš k článkom a informáciám o fitness, bojových športoch, ale najmä o pohybe ako takom.

Vzdelanie
  • Ukončené Bc. štúdium FTVŠ UK – Kondičný tréner
  • FMS - Functional Movement Screening - level 1, 2
  • DNS - Dynamická Neuromuskularna Stabilizácia (športová) - level 1
  • Anatomy Trains - level 1
  • Medzinárodný certifikát - tréner TRX - level 1
Prax
  • 2012 - osobný tréner