← Späť

Vysunutá platnička či hernia disku neznamená stop cvičeniu

Katka Džerina Gerhátovádec 16, 2018

V dnešnej dobe patria bolesti chrbta medzi najčastejšie dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú neísť ráno do práce. Zväčša ide o problémy s krížovou oblasťou či krkom, no bolestivé stavy neobchádzajú ani oblasť hrudníka. Nie je však bolesť ako bolesť, keďže diagnóz v rámci chrbtice môže byť viacero.


InBody diagnostika v Bratislave

Merajte si svoj diétny progres! Počas diagnostiky zistíte svoje % tuku a svalov v tele, hodnotu viscerálneho tuku, zadržiavanie vody a iné parametre. Vaša premena začína už dnes!

Ako vyzerá naša chrbtica

Chrbtica človeka je dvojito esovite prehnutá sústava stavcov, ktorá začína priamo pod lebkou a končí krížovou kosťou, resp. kostrčou. V ľudskom tele je 33-34 stavcov, medzi ktorými sa nachádzajú medzistavcové platničky. Tie slúžia ako tlmiče nárazov medzi dvomi kosťami. Najlepšie znášajú tlak, pokiaľ sú stavce nad sebou uložené rovno (bez vybočení, vykrivení a posunov). Stabilizovať chrbticu a zabezpečovať jej pohyblivosť pomáhajú väzy chrbtice a svalový aparát, ktorý sa upína na výbežky stavcov. Preto je nutné chápať, že problémy s chrbticou a platničkami sú mnohokrát spojené práve s aktivitou svalov a bývajú výsledkom tzv. funkčných porúch pohybového systému. Tie vznikajú vplyvom jednostrannej záťaže, zlého pohybového stereotypu, nepripravenosťou tela na danú záťaž či stresom. Ten pôsobí na psychickú a fyzickú stránku tela. Pokiaľ nezabezpečíte ideálnu silu svalov v okolí chrbtice, koledujete si o postupné vytváranie svalovej nerovnováhy. Tá vie pri dlhodobom neriešení zapríčiniť viacero problémov. Jedným z nich je aj hernia platničky.


Vyskočená platnička

Platnička je tvorená väzivovým prstencom, vo vnútri ktorého sa nachádza rôsolovité jadro. Jej výživa je závislá na pohybe. Ak ho máte nedostatok, môžete mať blízko k problémom. K jednostrannej deformácií platničky dochádza dlhodobou neadekvátnou záťažou. Mäkké rôsolovité jadro sa posúva zo svojej pôvodnej stredovej polohy, čo následne preťažuje vonkajší väzivový obal platničky. Jadro sa postupne posúva smerom k úplnému okraju až následne vzniká herniácia – tzv. vyklenutie platničky smerom k mieche. Následný tlak na miechové nervy spôsobí bolesť, ktorá sa môže držať lokálne v oblasti chrbta, kde ku herniácii došlo, ale taktiež dráždi oblasti, ktoré sú inervované daným miešnym nervom. Napríklad ak máte herniu disku v oblasti L5/S1 (medzi posledným driekovým a prvým krížovým stavcom), pociťujete bolesť alebo mravčenie v chrbte a/alebo aj po zadnej strane dolnej končatiny.

Vyskočená platnička


Cvičenie namiesto skalpela

Za „neposlušnú“ platničku si vlastne môže človek sám. Dôvodom býva najmä neaktivita a dlhodobé sedenie. Tiež za tým ale môže byť, naopak, nesprávna dlhodobá športová záťaž a zlé pohybové návyky. Všetky tieto príčiny majú jeden hlavný spoločný pôvod – neaktivitu hlbokého stabilizačného systému. Svaly, ktoré patria do hlbokého stabilizačného systému, zabezpečujú udržanie neutrálneho nastavenia chrbtice počas pohybu. Ide o svaly panvového dna, svaly brušného lisu a hlavný dýchací sval – bránicu. Keďže v driekovej oblasti chrbtice (ktorá je spolu s krčnou chrbticou najviac postihnutý úsek chrbtice) nemá človek žiadnu externú ochranu (ako napr. hrudný kôš chráni pľúca či srdce), je nevyhnutné si tohto „strážcu“ vystavať. Bez svalovej aktivity v tejto oblasti chrbtica nikdy nebude fungovať v správnom nastavení a každý jeden malý pohyb jej môže ublížiť.

Pri probléme s chrbticou a platničkami je najideálnejšie v prvom rade navštíviť odborníka, ktorý dokáže zhodnotiť, čo daný problém spôsobuje. Ak vám doktor stanoví diagnózu hernia disku, následná návšteva fyzioterapeuta by mala odhaliť, ktoré svalové skupiny treba naučiť pracovať správne. Existujú viaceré metodiky, ktoré dokážu s herniou platničky pomôcť – napríklad McKenzie, Pilates Medical, SM systém. Pri posúdení konkrétneho problému následne stanoví odborník rehabilitačný plán, ktorý by mal viesť k odstráneniu problému. Treba však spomenúť, že existujú aj také poškodenia platničky, ktoré vyrieši až chirurgický zákrok. Cielene správne cvičenie na chrbticu by však malo byť práve tým, čím sa v liečbe hernie začína.

Dôležité je chápať, že zdravá funkčná chrbtica je schopná vykonávať širokú škálu pohybov. Na posilnenie hlbokého stabilizačného systému môžu slúžiť napríklad tieto základné cviky na vyskočenú platničku. Sú vhodné pre každého, nie len pre ľudí s už existujúcou boľavou herniou. Ide o cviky, ktoré pomáhajú udržať zdravú chrbticu a medzistavcové priestory.


Cviky pri hernii disku

  • nácvik dychového stereotypu: Ľahnite si na chrbát, nohy sú pokrčené v kolenách a opreté o chodidlá. Položte si dlane do oblasti spodných rebier a snažte sa v nádychu smerovať nádych pod ruky. Hrudník by sa pri nádychu mal rozširovať do strán a mierne nahor, vzduch by ste mali dostať do brušnej dutiny až z panvovým kostiam.
  • chrobák: Pozícia je rovnaká ako v predošlom cvičení, avšak nohy zdvihnite do vzduchu do pravého uhla v kolenách a paže natiahnite k stropu. S nádychom (smerovaným rovnako ako v predošlom cvičení) vystrite ľavú ruku a pravú nohu preč od tela a naopak. Pohyb rúk a nôh musí byť vykonaný bez zmeny nastavenia trupu – nesmie sa podsádzať/vysádzať panva a zdvíhať hrudník.
  • príprava na štvornožkovanie: Pozícia je vzpor kľačmo, ruky sú pod ramenami a kolená pod bedrami. S nádychom naraz vystrite pravú ruku a ľavú nohu od tela bez toho, aby ste stratili nastavenie trupu. Meníte strany. Panva a hrudník musia zostať v neutrálnom postavení a dych smerujeme ako v prvom cvičení.
  • štvornožkovanie: Pozícia je ako v predošlom cvičení, pričom prechádzate do pohybu – opačným pohybom rúk a nôh sa hýbete vpred bez toho, aby ste stratili neutrálne postavenie trupu a nakláňali sa do strán. Môžete skúsiť aj pohyb vzad.
  • výdrž na štyroch: Pozícia ako v treťom cvičení. S nádychom zdvihnite kolená centimeter od zeme a držte aspoň 10-15 sekúnd. Dýchať sa snažte ako v prvom cvičení, trup držíte v neutrálnom postavení.

Katka Džerina Gerhátová

MOJE ČLÁNKY

FIT POBYTY