Marek Blahušiak

SLAVIA AGROFERT

Keby si sa ma opýtal, aké tri slová ma ako človeka definujú, povedal by som rodina, pohyb a príroda. Ak ma totiž nenájdeš vo fitness centre so svojimi klientmi, určite budem športovať niekde vonku so svojou úžasnou manželkou a dcérkou. Šport som tiež vyštudoval, ukončil som totiž magisterské štúdium so špecializáciou fitness tréner na FTVŠ, avšak škola mi pre trénovanie dala len úplný základ. Počas mojej mnohoročnej trénerskej kariéry som tiež absolvoval ďalšie kurzy, ako SM systém, športový DNS či certifikovaný kurz poradcu pre výživu, no pri nich sa moja cesta vzdelávania neskončila a fitness obzory si rozširujem aj naďalej. Cezo mňa sa dostaneš k informáciám z oblasti fitness, výživy, motivácie, ale tiež si bližšie posvietim na všetky outdoor športy.

Vzdelanie
  • Ukončené Mgr. štúdium FTVŠ UK – fitness tréner
  • SM Systém, CORE Level 1
  • DNS Sport Level 1
  • Rekvalifikačný kurz poradcu výživy
Prax
  • 2005 - fitness tréner